โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
มัตติกา โคตรศิลา
แอดมินโรงเรียนบ้านโจดใหญ่

อนงรักษ์ นิรันดร์กูล
โรงเรียนบ้านม่วง
มัตติกา จุเมือง
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโจดใหญ่
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 บ้านโจดใหญ่ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 บ้านโจดใหญ่ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโจดใหญ่
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net