โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
พัลลภ ศรีพรรณ
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ทัตทยา ศรีอาสนา
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
จุฬา บุตรเอก
โรงเรียน บ้านกระเดื่อง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net