โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ธนัดกิจ พิณรัตน์
แอดมินโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

ณภัค ต้นสีนนท์
โรงเรียน บ้านดอนบม
วิลาวัลย์ พลสัสดี
โรงเรียนบ้านแดงน้อย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองชาดพิทยาคม
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 บ้านหนองชาด ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 บ้านหนองชาด ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านขาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net