โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
จันทิวา เวชกามา
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

ศุภัทรา จันทร
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
สิรินทร์รัตน์ สิงห์หาญ
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านฝาง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   ม.9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
31 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net