โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
วิภาดา ธรรมวงษา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์

บังอร ครุธวงษ์
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
สายัณ แสนสุนนต์
โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หมู่ 21 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หมู่ 21 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net