โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
ทอฝัน สมภาวงษ์
แอดมินโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เนาวรัตน์ กุลวงศ์
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ธีระพล นิโลตบล
โรงเรียนวัดตะกาดเง้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทุ่งเบญจา
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   114/1 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   114/1 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเมืองหมี
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net