โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก
ดุจฤดี จุลวงษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง

วราพร ศิริสมพงษ์
โรงเรียนบ้านเม็ง
จิราภรณ์ เพชรประไพ
โรงเรียนบ้านหนองศาลา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเขื่อนช้าง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านชมน้อย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดโคกสุก
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวังหินวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net