โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
โรงเรียนภูห่านศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปือย
โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   118
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   118
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ