โรงเรียนบ้านโคกท่า
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกท่า

โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี
โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกท่า
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 11 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 11 บ้านโคกท่า ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ