โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
รุ่งฤดี สนอุป
แอดมินโรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

พิกุล ผางจันทดา
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
อานุพนธ์ บุตรโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านสระแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net