โรงเรียนวัดบ้านยาง หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
วันดี รุ่งเช้า
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านยาง

กมลรัตน์ อะโน
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
สมพร ไชยโพธิ์กลาง
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านยาง
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านยาง
5 Terre
รพีพร สิงห์เจริญ
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 1


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net