โรงเรียนบ้านโนนกู่ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
กาญจนา พิมพ์สุข
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนกู่

มัตติกา จุเมือง
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
ฐิติมา ธรรมะเก่
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนกู่
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   14 หมู่ 24 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนกู่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนกู่
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านลำโชค
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net