โรงเรียน บ้านดอนบม หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ณภัค ต้นสีนนท์
แอดมินโรงเรียน บ้านดอนบม

ดวงใจ สุทธิวงศ์
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
รุ่งฤดี สนอุป
โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านดอนบม
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านดอนบม หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-3 ป.1-6 ม.1-3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านดอนบม หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน บ้านดอนบม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน บ้านดอนบม
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net