โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
กฤติญา ศรีบุญเรือง
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

ปริยฉัตร หาญโย
โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน
นุชจิเรศ อนุสุเรนทร์
โรงเรียน บ้านบะยาว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 10 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 บ้านท่าหิน ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
22 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net