โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ฐิดาพร แยบดี
แอดมินโรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

วโรชา ลีลาศ
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
วิลาวัลย์ พลสัสดี
โรงเรียนบ้านแดงน้อย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านบางติบ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net