โรงเรียนวัดตะกาดเง้า หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
ธีระพล นิโลตบล
แอดมินโรงเรียนวัดตะกาดเง้า

พรพิมล ลิขิตเลิศ
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
อัจฉรา เจนการ
โรงเรียนวัดโขมง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดตะกาดเง้า
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   62 หมู่3 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดตะกาดเง้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดตะกาดเง้า
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ราก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net