โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่านาดี
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่    ม. 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ