โรงเรียนบ้านท่านุ่น
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่านุ่น

โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี
โรงเรียนบ้านควนกลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่านุ่น
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   126 หมู่ 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3-5 ปี, ประถม 6-12 ปี
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านท่านุ่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ