โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
อำไพร พานิชโปรยโสภา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

ทัตทยา ศรีอาสนา
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
กิรนันท์ ขุนทิพย์ทอง
โรงเรียน บ้านโคกล่าม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองกุงน้อย
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net