โรงเรียนวัดแขมหนู หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
นวรัตน์ ล้อมวงค์
แอดมินโรงเรียนวัดแขมหนู

สุพรรณี อินทรโสภา
โรงเรียนวัดทองทั่ว
พีรพงศ์ เวชภิรมย์
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดแขมหนู
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศีกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดแขมหนู

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดแขมหนู
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนสันติพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net