โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ทัตทยา ศรีอาสนา
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

กุสุมาภรณ์ ปัดทำ
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
เสาวลักษณ์ พิมพ์อุบล
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   บ้านดอนแดง หมู่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดอนแดง หมู่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน
สพป.พังงา

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net