โรงเรียนบ้านเลิง หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
จตุรพร จินบุตร
แอดมินโรงเรียนบ้านเลิง

สิริกร ศรีษะโคตร
โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
จันทิวา เวชกามา
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเลิง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเลิง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเลิง
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดสาลวนาราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net