โรงเรียนบ้านโคกแปะ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ศุภัทรา จันทร
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกแปะ

พรทิวา พลโยธา
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
ธัญมล ศรีโคตร
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกแปะ
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 12 ตำบล โคกสี อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกแปะ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกแปะ
5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net