โรงเรียนบ้านบางลาด
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบางลาด

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
โรงเรียนบ้านวังประดา
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง
โรงเรียนบ้านป่าถั่ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางลาด
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   132 หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ