โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย

โรงเรียนบ้านวังมะค่า
โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม
โรงเรียนบ้านจิกลาด
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านท่านา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหัวควาย
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ