โรงเรียนบ้านติงไหร
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านติงไหร

โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง
โรงเรียนบ้านคลองพระยา
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
โรงเรียนบ้านคลองม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านติงไหร
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   60 ม. 5 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านติงไหร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ