โรงเรียนบ้านสังข์ทอง หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
นที ทรัพย์โภคา
แอดมินโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

ณัฐติกาญ โพธิ์เจริญ
โรงเรียนวัดแสลง
อุบล เปลี่ยนไธสง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสังข์ทอง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   27/3 หมู่ที่ 8 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดคลองตาสังข์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง 12.552664 , 101.967455
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net