โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) หน้าหลัก หน้าสพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
ปริศนา พรมภักดี
แอดมินโรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

พิมพ์พิชชา พยานเขตการณ์
โรงเรียนบ้านลานสะเดา
ลักษมี ใบสูงเนิน
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 7 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านปางเรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
5 Terre
นางจุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1


สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดสุทธาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net