โรงเรียนบ้านเตาหม้อ หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
สุวัฒนา วุฒิจักร
แอดมินโรงเรียนบ้านเตาหม้อ

สุภรณี คารวะวิวัฒน์กุล
โรงเรียนวัดเขาวงกต
สุพรรณี โกปิยนันท์
โรงเรียนวัดหนองสีงา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเตาหม้อ
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   7/3 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเตาหม้อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเตาหม้อ
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดเตาปูน
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสระสองตอน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net