โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์

โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง)
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง
โรงเรียนบ้านพรุดินนา
โรงเรียนบ้านหนองจูด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาดินประชาพัฒน์
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   17 ม.4 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ