โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
นิิลวรรณ ชายหาด
แอดมินโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

จิตรลดา บุญเฒ่า
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
อังคณา ชาติกุล
โรงเรียนวัดเกาะขวาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเจ้าหลาว
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   ึึ70 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ึึ70 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแค
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแพงน้อย
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net