โรงเรียนวัดนทีมุขาราม
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนวัดนทีมุขาราม

โรงเรียนบ้านนาวง
โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง
โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนทีมุขาราม
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ