โรงเรียนมิตรภาพ 6
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนมิตรภาพ 6

โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มิตรภาพ 6
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่   157 หมู่ 12 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   157 หมู่ 12 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ