โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกหาร
โรงเรียนบ้านควนใต้
โรงเรียนวัดพรุเตียว
โรงเรียนบ้านบางเหียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสถิตโพธาราม
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ