โรงเรียนวัดโขมง หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
อัจฉรา เจนการ
แอดมินโรงเรียนวัดโขมง

จันทรา ชำนาญชล
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ณิชาภัทร ราชนิยม
โรงเรียนวัดจันทนาราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโขมง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   63 หมู่ที่ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 25 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโขมง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโขมง
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net