โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
สุรพงษ์ พลนาคู
แอดมินโรงเรียนท่อนสังข์วิทยา

ดำรง คำพิชิต
โรงเรียนบ้านหนองแสง
พรนภา ยุทธไกร
โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ท่อนสังข์วิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่อยู่   ม.13 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.13 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนท่อนสังข์วิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนท่อนสังข์วิทยา
5 Terre
ปวีณ์กร ภูกาสอน
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านซอย 10
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net