โรงเรียนพิมูลวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
แอดมินโรงเรียนพิมูลวิทยา

โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
โรงเรียนดอนขีวิทยา
โรงเรียนหนองแข้วิทยา
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   พิมูลวิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ