โรงเรียนพิมูลวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
จบ แพงขวา
แอดมินโรงเรียนพิมูลวิทยา

จิราวรรณ วิเศษรัตนวงศ์
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง
แจ่มจันทร์ ภูเนตร
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   พิมูลวิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนพิมูลวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนพิมูลวิทยา
5 Terre
ปวีณ์กร ภูกาสอน
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net