โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล หน้าหลัก หน้าสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
วไลพร มาตรา
แอดมินโรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล

ดาวรุ่ง ไชยศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัว
พรนภา ยุทธไกร
โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โคกก่องราษฎร์นุกูล
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล
5 Terre
ปวีณ์กร ภูกาสอน
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนคลองบางโพธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net