โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) หน้าหลัก หน้าสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
เกียรติศักดิ์ ศรีชัยเชิด
แอดมินโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)

พิชยาภรณ์ ถิตย์ประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
สดสี เสริฐวาสนา
โรงเรียนดงน้อยวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ,
5 Terre
อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าปอ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net