โรงเรียนเสมาสามัคคี หน้าหลัก หน้าสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
บุญพริ้ง การภักดี
แอดมินโรงเรียนเสมาสามัคคี

กาญจนา งามพริ้ง
โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง
กชพรรรณ บริสุทธิ์
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เสมาสามัคคี
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเสมาสามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเสมาสามัคคี ,
5 Terre
อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดวังไทร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านทรายทอง
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net