โรงเรียนบ้านมาบโอน หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
บุญตา จันทร์บุญเรือง
แอดมินโรงเรียนบ้านมาบโอน

อติภา บัวแก้ว@
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
นวรัตน์ ล้อมวงค์
โรงเรียนวัดแขมหนู

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านมาบโอน
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   90/3 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   90/3 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านมาบโอน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านมาบโอน 12.759682 , 102.065805
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net