โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
สายเบ็ญจ์ นันสะอาง
แอดมินโรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์

เพิ่มพูน ลาภบุญเรือง
โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน
กรวรรณ จันทรศิริ
โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง
จำรัส สารปรัง
โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
สุรัตน์ ภูชำนิ
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
วันวิสา ไขแสง
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดอ้อประชานุสรณ์
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 บ้านกุดอ้อ ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 9 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 บ้านกุดอ้อ ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กุดอ้อประชานุสรณ์ 16.487304 , 103.481343

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเนินขวาง
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net