โรงเรียนบ้านพรุพี
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านพรุพี

โรงเรียนบ้านหนองจูด
โรงเรียนบ้านนานอก
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพรุพี
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   47 ม.7 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ