โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
สุกัญญา เกษมเศรษฐ
แอดมินโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

ดวงเนตร ลีกุล
โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี
วลัยพร สังไวศรี
โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนนาจารย์วิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   ม.4
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ,
5 Terre
อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านคอกช้าง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดในกลาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net