โรงเรียนบ้านหลังเขา
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหลังเขา

โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านช่องด่าน
โรงเรียนบ้านโป่งไหม
โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย)
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหลังเขา
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ที่อยู่   23 หมู่ 6 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 300 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   23 หมู่ 6 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ