โรงเรียนบ้านคลองกะพง หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
ครรชิต เปลี่ยนไธสง
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองกะพง

อังศุมาริน ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
วรรณา ธัญญพืช
โรงเรียนวัดวังหิน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองกะพง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   86 ม.9 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   86 ม.9 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองกะพง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองกะพง
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net