โรงเรียนบ้านทุ่ง
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่ง

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนวัดภูมิบรรพต
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่ง
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   100 หมู่ 3 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 _ ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   100 หมู่ 3 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ