โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
ธัญชนก พุทธิวรกุล
แอดมินโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

กัณฐิกา ถนอมจิตรธรรม
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
พิไลพร ลู่พานิช
โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 10 บ้านขอนชะโงก ตำบล คชสิทธิ์ อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 10 บ้านขอนชะโงก ตำบล คชสิทธิ์ อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ,
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านสามช่อง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net