โรงเรียนบ้านหนองตม
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตม

โรงเรียนบ้านวังกร่าง
โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
โรงเรียนบ้านหนองตูม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตม
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   140 หมู่ 6 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   140 หมู่ 6 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ