โรงเรียนบ้านเขาฝาก
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาฝาก

โรงเรียนบ้านคลองนิน
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160
โรงเรียนบ้านดินนา
โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาฝาก
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    แยกตลาดนัดสี่แยกเขาฝาก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ